Chcete si zakoupit chytré hodinky Huawei Watch GT 2e? Jistě se vám budou hodit recenze Huawei Watch GT 2e a parametry. Nebo si chcete před nákupem zjistit recenze Huawei Watch GT 2e? Klikněte na recenze a zjistěte si potřebné informace.

Již jste produkt zakoupili a chcete napsat vlastní hodnocení či recenzi na chytré hodinky Huawei Watch GT 2e? Podělte se o vaši zkušenost a napište nám do komentáře hodnocení produktu.

Parametry Huawei Watch GT 2e

Přibližná cena Huawei Watch GT 2e: 2 401 K?
Parametry Huawei Watch GT 2e:
recenze Huawei Watch GT 2e Chytré hodinky

Popis Huawei Watch GT 2e

Hlavní charakteristiky Výrobce Huawei Ur?ení unisex Typ displeje AMOLED Úhlop?í?ka displeje 1.39 palce Velikost uložišt? 4 GB Hmotnost 43 g Produktová ?ada Huawei GT 2e Vod?odolnost a prachuvzdornost ano

Popis produktu Chytré hodinky Huawei Watch GT 2e s možností m?nit ?emínky a ciferníky dle aktuální nálady. Vysoký provozní výkon a nízkou spot?ebu zajiš?uje ?ip Kirin A1. Hodinky disponují 85 tréninkovými a 15 profesionálními režimy. Sledují hladinu VO2Max, SpO2, aerobní/anaerobní ú?inek tréninku, dobu zotavení a intenzitu tréninku. Využívají polohovací systémy GPS a GLONASS. O zdravý spánek a duševní pohodu se postará funkce TruRelax a TruSleep. Hodinky zachytí d?ležité okamžiky pomocí vzdálené spoušt? s p?ednastaveným p?tisekundovým ?asova?em. P?ehrají vaše skladby a upozorní vás na p?íchozí hovory, SMS zprávy, emaily a události z kalendá?e. Sou?ástí je budík, ?asova? a p?edpov?? po?así. Kvalitní displej P?izp?sobte si styl hodinek dle nálady a p?íležitosti. Hodinky disponují displejem AMOLED HD s úhlop?í?kou 1,39 palce a širokou škálou ciferník? na výb?r. Rám displeje vyrobený z odolné nerezové oceli, v?etn? barevných ?emínk?, dodá hodinkám dojem nedbalé elegance. Neúnavný stroj Kirin A1, první nositelný ?ip od zna?ky Huawei, zajiš?uje vysoký pracovní výkon ve dne i v noci a zárove? neuv??iteln? nízkou spot?ebu energie díky chytré optimalizaci. Stojí p?i vás u jakéhokoliv sportu V hodinkách naleznete 85 tréninkových režim?. Objevování nových dobrodružství p?i horolezectví, parkuru, street dance, skateboardingu a dalších sportech m?že za?ít. S využitím špi?kové technologie navíc hodinky sledují v reálném ?ase data pro 15 profesionálních sport?, jako je lezení, b?h, plavání ?i cyklistika. Podporují pokro?ilý trénink Aby byl trénink opravdu efektivní, hodinky m??í širokou škálu údaj? o vašem t?le a tréninku. Sledují maximální míru spot?eby kyslíku VO2Max, saturaci kyslíkem v krvi SpO2 i to, zda ve svém tréninku dosahujete aerobního ?i anaerobního prahu. Prozradí vám, kolik ?asu vaše t?lo pot?ebuje k úplnému zotavení z tréninku. Na základ? týdenního objemu doporu?ují vhodnou tréninkovou zát?ž a poskytnou profesionální rady pro budoucí tréninky. Toužíte-li dosáhnout ur?itého b?žeckého cíle, jako je tempo, hubnutí ?i vytrvalost, v reálném ?ase reagují na vᚠvýkon pomocí hlasového kurzu. Vždy p?ipraveny k akci Hodinky automaticky detekují pohyb a samy rozlišují šest druh? tréninku: indoor/outdoor b?h, indoor/outdoor ch?ze, orbitrek a veslování. Šikovnými pomocníky b?hem venkovního tréninku jsou také polohovací systémy GPS a GLONASS, které zaznamenávající vaši trasu po celé trvání tréninku. Relaxujte a regenerujte Funkce TruRelax sleduje úrove? stresu a nabízí trénink dýchání a uvoln?ní psychického nap?tí. K upevn?ní zdraví také p?ispívá i funkce TruSleep, která b?hem spánku monitoruje srde?ní frekvenci, analyzuje dýchání a ud?luje skóre za celkovou kvalitu spánku. Navíc dokáže diagnostikovat šest b?žných problém? se spánkem a navrhne vám lepší odpo?inek. Prakti?nost samoz?ejmostí B?hem tréninku oceníte možnost poslechu své oblíbené hudby p?ímo z hodinek po spárování s Bluetooth sluchátky. Hodinky vás také upozorní na p?íchozí hovory, SMS zprávy, emaily a události z kalendá?e. Každodenní život vám usnadní informace o po?así, budík, ?asova? i ukazatel stavu baterky. Budete-li pot?ebovat zachytit nezapomenutelné okamžiky, hodinky nabízí vzdálenou spouš? s p?ednastaveným p?tisekundovým ?asova?em. Elegantní a stylové Odolný rám z nerezové oceli chytrých hodinek HUAWEI WATCH GT 2e je s barevnými fitness ?emínky pohodlný na nošení. AMOLED HD displej s úhlop?í?kou 1,39 palce a množstvím osv?žujících ciferník? zajistí, že budeš neustále ve spojení s okolním sv?tem. Poznej elegantní dopln?k se stylovými ciferníky! Ruku v ruce s tvým každodenním stylem HUAWEI WATCH GT 2e s množstvím ciferník? prom?ní tvoje záp?stí v galerii plnou sv?tla, barev a pohybu. P?izp?sob zobrazená data, vyber si informace jako srde?ní tep, po?et krok?, po?así a mnohem víc. Výb?r je zcela na tob?. Výdrž baterie až 2 týdny Kirin A1, první nositelný ?ip od HUAWEI, zajiš?uje vysoký provozní výkon a neuv??iteln? nízkou spot?ebu energie. Dvou?ipový design a algoritmy úspory energie 2.0 zajistí, že HUAWEI WATCH GT 2e dosahují neskute?ného výkonu celý den i noc a spot?ebovávají mén? energie. Chytré hodinky automaticky optimalizují spot?ebu energie a baterie vydrží déle. 85 p?izp?sobených sportovních režim? Inspiruj se a užij si jakýkoliv sport. Do hodinek jsme p?idali 85 tréninkových režim?, objev nová dobrodružství jako je horolezectví, parkur, street dance, skateboard a další. Všechno je ve tvých rukách. 15 profesionálních sportovních režim? S využitím špi?kové technologie p?esn? sledují HUAWEI WATCH GT 2e v reálném ?ase data pro 15 profesionálních sport? jako je lezení, b?h, plavání, nebo cyklistika. Podporují polohovací systémy GPS, GLONASS a pe?liv? sledují tvoji trasu b?hem venkovního tréninku. Sportovní údaje, které pot?ebuješ znát VO2Max: VO2Max ozna?uje maximální míru spot?eby kyslíku m??enou na jednotku ?asu po dobu tréninku. Vyšší hodnota VO2Max znamená vyšší kardiovaskulární vytrvalost. Aerobní / anaerobní ú?inek tréninku: Aerobní / anaerobní ú?inek tréninku m??í ú?inek tréninku na tvé zdraví. Delší aerobní cvi?ení m?že lepšit celkovou kondici, zatímco mírná anaerobní cvi?ení mohou posílit tvé anaerobní schopnosti. Doba zotavení: Doba zotavení se vztahuje k množství ?asu pot?ebného k úplnému zotavení z tréninku. Díky tomu m?žeš posunout sv?j výkon na hranici bez p?etížení svého t?la. Intenzita tréninku: Hodinky shromaž?ují údaje o týdenním objemu tréninku a na základ? t?chto informací vypo?ítají a doporu?í tréninkovou zát?ž. P?ehled trénink?: Hodinky poskytují p?ehled tvého aktuálního tréninkového režimu a poskytnou profesionální rady pro budoucí tréninky. Osobní trenér: Hodinky p?ichází s více než deseti b?žeckými hlasovými kurzy, které v reálném ?ase reagují na srde?ní frekvenci a p?izp?sobí se r?zným úrovním a fitness cíl?m, jako je tempo, hubnutí, nebo vytrvalost. Sledují tv?j pohyb Hodinky jsou pozorné a inteligentní novým zp?sobem! Za?ni trénovat podle svých zvyklostí, hodinky automaticky detekují pohyb a druh tréninku, jediným klepnutím za?ni sledovat svoji aktivitu. K dispozici pro šest b?žných režim? cvi?ení: indoor / outdoor b?h, indoor / outdoor ch?ze, orbitrek a veslování. Sledování SpO2 Saturace kyslíkem v krvi (SpO2) je jednou z d?ležitých životních funkcí, které odráží p?ísun kyslíku do t?la. Velmi nízká hladina SpO2 m?že vést k nedostatku energie, únav? a závratím. HUAWEI WATCH GT 2e podporují jednorázové m??ení hladiny SpO2, ?ímž m??í hladinu kyslíku v krvi kdykoliv je t?eba. Uvolni stres HUAWEI TruRelax™ sleduje úrove? stresu po celý den a pe?uje o tvé zdraví. Nabízí trénink dýchání (aplikace), uvoln?ní stresu a poskytuje údaje ve správný ?as. Lepší sledování spánku HUAWEI TruSleep™ 2.0 v?decky sleduje tv?j spánek a dokáže diagnostikovat 6 b?žných typ? problém? se spánkem a navrhuje lepší odpo?inek. Zatímco spíš, hodinky HUAWEI WATCH GT 2e monitorují tvoji srde?ní frekvenci, analyzují dýchání a ud?lují skóre za celkovou kvalitu spánku. Hudba na každém kroku P?ehrávej hudbu p?ímo pomocí HUAWEI WATCH GT 2e po spárování s Bluetooth sluchátky. Ulož do hodinek až 500 oblíbených skladeb a užij si sv?j trénink bez dalších za?ízení. Pomocník na ruce Hodinky dostávají upozorn?ní v reálném ?ase o p?íchozích hovorech, SMS zprávách, e-mailech, událostech z kalendá?e a další. Nabízí také množství intuitivních funkcí, které usnadní každodenní život, od po?así, p?es budík, ?asova? až po baterku. Dokonce ti pomohou najít tv?j telefon. Zvedni ruku a fo? HUAWEI WATCH GT 2e pomohou jednoduše zachytit nezapomenutelné okamžiky, nabízí vzdálenou spouš? s p?ednastaveným 5 sekundovým ?asova?em. Zachovej vzpomínky z cest, nebo hledej zajímavé úhly pohledu. Dokumenty Návod – Huawei Watch GT 2e.pdf

Chcete být trendy a stále v obraze? Chytré hodinky s elegantním designem budou správnou volbou. Poslouží vám jako elegantní dopln?k i d?ležitý zdroj informací o vašich aktivitách. Celý popis