Chcete si zakoupit chytré hodinky Garmin vívoActive 3 Optic? Jistě se vám budou hodit recenze Garmin vívoActive 3 Optic a parametry. Nebo si chcete před nákupem zjistit recenze Garmin vívoActive 3 Optic? Klikněte na recenze a zjistěte si potřebné informace.

Již jste produkt zakoupili a chcete napsat vlastní hodnocení či recenzi na chytré hodinky Garmin vívoActive 3 Optic? Podělte se o vaši zkušenost a napište nám do komentáře hodnocení produktu.

Parametry Garmin vívoActive 3 Optic

Přibližná cena Garmin vívoActive 3 Optic: 3 887 K?
Parametry Garmin vívoActive 3 Optic:
recenze Garmin vívoActive 3 Optic Chytré hodinky

Popis Garmin vívoActive 3 Optic

Hlavní charakteristiky Výrobce Garmin Ur?ení unisex Typ displeje barevný Úhlop?í?ka displeje 1.2 palce Pohotovostní doba 13 hod Hmotnost 43 g NFC ano Produktová ?ada VívoActive 3 Slot pro SIM ne Vod?odolnost a prachuvzdornost ano

Popis produktu Malé sportovní hodinky, které zvládnou více než 15 sportovních režim?. Hodí se na cvi?ení ve fitness centru, jógu, veslování, golf, b?žecké i sjezdové lyžování, plavání v bazénu a samoz?ejm? i jízdu na kole, b?h, nebo ch?zi. Mají funkci celodenního m??ení tepu p?ímo na záp?stí, oproti p?edchozím model?m jsou ale kompaktn?jší. Mají dotykové ovládání na displeji, ale umož?ují také scrollování pomocí p?ejížd?ní prstem z boku. Krom? dotykového systému mají hodinky také jedno klasické tla?ítko, které je umíst?no jako u klasických hodinek. V p?ípad? pot?eby je možné displej oto?it, tak aby tla?ítko nep?ekáželo. Hodinky mají integrované bezkontaktní platby. Vestav?ný sníma? tepu Hodinky mají senzor, který na principu optického m??ení snímá srde?ní tep p?ímo ze záp?stí ruky. M??ení pak probíhá pr?b?žn? po celý den a automaticky detekuje klidový srde?ní tep a zobrazuje jeho pr?b?h za posledních sedm dní. Za pomoci m??ení variability srde?ního tepu dokáží hodinky monitorovat a ukládat míru stresu a dokáže identifikovat stresové situace a pomoci tak s jejich eliminací a navázanou zm?nou životního stylu. B?hem sportování dokáží hodinky hodnotit fyzickou kondici svého uživatele. Dotykový displej Hodinky mají dotykový displej s vysokým rozlišením. Mají výbornou ?itelnost i za nejnáro?n?jších sv?telných podmínek. V pr?b?hu dne displej neustále svítí a nezhasíná, proto jsou údaje na displeji neustále vid?t. Bezkontaktní platby Jednou z funkcí hodinek je technologie pro bezkontaktní platby. Po?ítá se s podporou nejrozší?en?jších platebních karet, jako jsou Visa a MasterCard. Existující kartu sta?í spárovat s hodinkami a v obchod? pak lze zaplatit pouze za pomoci p?iložení záp?stí. Tréninkový deník S hodinkami je možné bezplatn? využívat služeb tréninkové deníku Garmin Connect. Ten je dostupný v mobilní a webové verzi. Pomocí n?j m?žete uchovávat, vyhodnocovat a sdílet s p?áteli r?zné sportovní aktivity, které hodinky podporují. M?žete si zobrazit t?eba zdolanou trasu v map?. P?izp?sobitelné rozhraní Hodinky i tréninkový plán si m?žete nastavit i do ?eského jazyka. Hodinky si m?žete bezplatn? p?izp?sobit pomocí nových aplikací, ciferník? i datových polí. Chytré funkce Hodinky m?žete propojit s chytrým telefonem a díky tomu pak m?žete využívat zobrazení p?íchozích volání, textových zpráv a dalších notifikací p?ímo v hodinkách. Hodinky dokáží také ovládat hudební p?ehráva?, ukázat p?edpov?? po?así nebo dálkov? ovládat ak?ní kamery. Pokud zrovna sportujete, m?žete aktivovat funkci, pomocí níž m?žete sledovat s p?áteli nebo fanoušky pozici, rychlost nebo srde?ní tep v pr?b?hu tréninku nebo závodu v reálném ?ase. Vívoactive3 zvládne více než 15 sportovních profil?:od ch?ze, b?hu (venku i uvnit?), jízdy na kole (venku i uvnit?), jízdy na in-line bruslích, plavání v bazénu, lyžování (sjezdového i b?žeckého), p?es golf, veslování…, až po jógu nebo cvi?ení ve fitness centru. D?ležité vlastnosti hodinek: Displej: 1,2”, dotykový Garmin Chroma Hmotnost: 43 gram? Odolnost proti vod?: 5ATM (souvislé plavání) Bezdrátové technologie: BLE, ANT+, NFC Ší?ka ?emínk?: 20mm Podpora externích sníma??” ANT+, BLE Výdrž baterií na 1 nabití: 8 dn? v režimu Smartwatch, 13 hodin se záznamem GPS Podobn? jako p?edchozí generace hodinek, i vívoactive3 nabízí celodenní m??ení srde?ního tepu p?ímo na záp?stí, hodinky jsou ale ten?í a mají kulatý ciferník. Svým vzhledem nejvíce p?ipomínají Garmin fénix5S, oproti nim jsou ale ten?í, leh?í a ovládané pomocí dotykové obrazovky. Zajímavostí hodinek vívoactive3 je dotykové ovládání nejen na displeji, ale možnost rychle scrollovat v menu a obrazovnkách i pomocí p?ejížd?ní prstu po boku hodinek. Hodinky jsou dopln?né jedním klasickým tla?ítkem, které je umíst?no na pravé stran?, podobn? jako nejb?žn?jší umíst?ní korunky u klasických hodinek. Pokud by uživateli hodinek Vívoactive3 ale pozice tla?ítka vadila – tla?ítko by nap?íklad necht?n? ma?kal ohybem ruky p?i sportu – je možné u hodinek oto?it displej a tla?ítko mít tím pádem na levé stran?. Bezdrátové platby Další novinkou hodinek je integrovaná technologie Garmin PAY pro bezdrátové platby. Vívoactive3 jsou v?bec první hodinky zna?ky Garmin, které bezdrátové platby p?ináší. Bezdrátové platby budou ze za?átku dostupné jen v n?kterých zemích, mezi kterými zatím ?eská republika chybí, doufáme ale, že do konce roku se po?et zemí výrazn? rozší?í. Služba Garmin Pay po?ítá s podporou nejrozší?en?jších platebních karet typu VISA nebo MasterCard. Svoji existující kartu bude možné pomocí služby Garmin Pay spárovat s hodinkami vívoactive3 a v obchod? platit p?ímo ze záp?stí ruky. Vestav?ný sníma? tepu a dotykový displej Hodinky vívoactive3 využívají Garmin Chroma displej s vysokým rozlišením a skv?lou ?itelností za všech sv?telných podmínek. Displej hodinek v pr?b?hu dne nezhasíná a data na displeji – a? už ?as nebo tréninkové údaje – jsou neustále vid?t. Na spodní stran? hodinek je umíst?n Garmin Elevate senzor pro optické m??ení srde?ního tepu p?ímo ze záp?stí ruky. Hodinky poskytují pr?b?žné, celodenní m??ení srde?ního tepu, v?etn? automatické detekce klidového srde?ního tepu a zobrazením jeho pr?b?hu v rámci posledních 7 dn?. Díky m??ení variability srde?ního tepu jsou hodinky schopné monitorovat a zaznamenávat celodenní míru stresu a uživateli dokáží pomoci s eliminací opakujících se stresových situací a související zm?nou životního stylu. P?i sportu dokáží hodinky zhodnotit a monitorovat úrove? fyzické kondice svého uživatele pomocí parametr?, jako je VO2maxnebo stanovení v?ku podle kondice. Garmin connect Podobn? jako u jiných sporttester? zna?ky Garmin, i uživatelé vívoactive mohou bezplatn? využívat služeb tréninkového deníku Garmin Connect jak ve webové, tak i v mobilní verzi. Garmin Connect dokáže uchovat, vyhodnotit a sdílet širokou škálu sportovních aktivit, v?etn? zobrazení zdolané trasy nad mapou nebo podrobného vyhodnocení. Menu hodinek i tréninkový deník jsou k dispozici i v ?eském jazyce. Hodinky vívoactive podporují programovatelné prost?edí Garmin Connect IQ, pomocí kterého je možné hodinky bezpatn? rozší?it o nové aplikace, ciferníky ?i datová pole. Chytré hodinky V p?ípad? propojení hodinek s kompatibilním chytrým telefonem je možné využívat funkcí chytrých hodinek, ke kterým pat?í možnost zobrazení p?íchozích volání, sms a dalších notifikací z mobilního telefonu. Hodinky jsou schopné v telefonu ovládat hudební p?ehráva?, zobrazovat p?edpov?? po?así nebo fungovat jako dálkový ovlada? ak?ních kamer ?ady Virb. B?hem sportovních aktivit je možné pomocí p?ipojeného mobilního telefonu aktivovat funkci LiveTrack, která umož?uje s p?áteli nebo fanoušky živ? sdílet pozici, rychlost ?i srde?ní tep sportovce na závodní nebo tréninkové trati. Dokumenty Návod – Garmin vivoActive 3.pdf

Malé sportovní hodinky, které jsou lehké a umí celý den m??it tep, mají dotykovou obrazovku a jedno klasické tla?ítko. Umož?ují využívat tréninkový deník Garmin a jsou vodot?sné. Celý popis